เสมา 3 & OPEC จับมือ โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์

ฝ่ากระแส โควิด 19 เรียนออนไลน์ฟรี 1 ปี

ด้วยระบบ Virtual School Online โรงเรียนเสมือนจริง ยุคดิจิทัล : เรียนที่บ้าน ปลอดภัย ได้ความรู้